කටුවපිටිය දේවස්ථානයේ පිපිරීමට සම්බන්ධ සැකකරු මොහුද ?

මිගමුව, කටුවපිටිය දේවස්ථානයේ සිදුවූ බෝම්බ ප්‍රහාරය එල්ල කළ බවට සැකකෙරෙන පුද්ගලයෙකුගේ ජයාරුපයක් මේ වන විට ලැබී තිබෙනවා.

මෙම පුද්ගලයා විසින් කටුවපිටිය දේවස්ථානය තුලදී පුපුරුවා හරිනු ලැබූ බෝම්බය බෑගයක් තුල දමා ගෙන එන්නට ඇති බවයි සැකපළ කරන්නේ. මෙය මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයක් බවට විශ්වාස කරනවා. Source – Neth News