ජනතා ගැටළු අමතක කර එජාප නායකයින් නායකත්වය වෙනුවෙන් සටනක – මහින්ද

ජනතා ගැටළු අමතක කර එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ නායකයින් වර්තමානයේ එහි නායකත්වය වෙනුවෙන් සටන් කරමින් සිටින බව විපක්‍ෂ නායක මහින්ද රාජපක්‍ෂ මහතා පවසනවා. නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍යවේදීන් නැගූ ප්‍රශ්නවලට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළා.