දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේත් පිපිරීමක්

දෙමටගොඩ ප්‍රදේශයේ මිට සුළු මොහොතකට පෙර යම් පිපිරීමක් සිදුව ඇති බව පොලිස් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.

ඊට පෙර දෙහිවල ප්‍රදේශයේ පිපිරීමක් වාර්තා වුණා.