සවස් කාලයේ වැසි ඇතිවීමේ තත්ත්වය ඉහළට

සවස් කාලයේ දිවයින පුරා වැසි ඇතිවීමේ හැකියාව තවදුරටත් ඉහළ මට්ටමක පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. වැසි සමග තද සුළං සහ ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීමේ හැකියාවද පවතින බවයි මෙහිදී ප්‍රකාශ කෙරුණේ.