දෙමටගොඩ වටලන ලද නිවසේ හිමිකරුවා එජාප මුස්ලිම් ඇමතියෙකුගේ සමීපතමයෙක්…

මාධ්‍යවේදියා – රිශාඩ් ඇමතිතුමා.. ඊයේ දෙමටගොඩ දී වටලන ලද නිවසේ හිමිකරුවා ඔබතුමාගේ සමීපතමයෙක් බව ආරංචියක් තියෙනවා. ඒක ඇත්තක් ද..?

රිෂාඩ් බදියුදීන් – (අහිංසක ලෙස සිනාසී) එහෙම දෙයක් නෑ.. මම මන්නාරමේ, එයා නුවර.

මාධ්‍යවේදියා – මම ඇහුවේ සමීප සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවද ඇමතිතුමා..??

රිෂාඩ් – (බිම බලාගෙන) නෑ ඉතින් ත්‍රස්තවාදයට කවුරුත් විරුද්ධයිනේ ඉතින්..

මාධ්‍යවේදියා – මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනව ද ඇමතිතුමා..???

රිෂාඩ් – (ජංගම දුරකථනය දෙස බලාගෙන ඇඟිල්ලෙන් එය පිරිමදිමින් නිහඬ වී සිටී. ⁣වාසනාවට වෙනත් මාධ්‍යවේදිනියක් වෙනත් ප්‍රශ්නයක් නැඟුවා ය.)

මාධ්‍යවේදියා – මගේ ප්‍රශ්නය⁣ට පිළිතුරක් ලැ⁣බුණේ නෑ රිෂාඩ් ඇමතිතුමා..??

(රිෂාඩ් බදියුදීන් ජංගම දුරකථනය දෙස බලාගෙන සහ රවුෆ් හකීම් පුටුවේ එහාට මෙහාට හැරෙමින් ලැජ්ජාවෙන් සිනහසෙමින් සිටිති, රාජිත සේනාරත්න නාස් කුහර තුළ⁣ට ඇඟිළි දෙකක් දමාගෙන ඈත අනන්තය දෙස බලාගෙන සිටී.)

– අරලිය ගහ මන්දිරයේ පැවැත්වුණු විශේෂ මාධ්‍ය හමුව –