බෝම්බකරුවන් කොළඹට ගෙනා වෑන් රථයක් වැල්ලවත්තේදී අල්ලයි

කොළඹ එල්ලවූ බෝම්බ ප්‍රහාරයන්ට සම්බන්ධ සැකකරුවන් ප්‍රවාහනය කිරීමේ සිද්ධියට සම්බන්ධ වෑන් රථයක් සහ එහි රියදුරු වැල්ලවත්ත ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිසිය  (21) සමත්ව තිබෙනවා. 

තවද මෙම සැකකරුවන් කිහිප දෙනෙක් තාවකාලිකව ලැඟුම් ගෙන සිටි බවට සැකකරෙන පානදුර උතුර, සරික්ක මුල්ල ප්‍රදේශයේ නිවසක් මේ වන විට ආරක්ෂක අංශ විසින් සෝදිසියකට ලක් කරමින් සිටියි.