හදිසි නීතිය යලි ක්‍රියාත්මකයි….!

ත‍්‍රස්තවාදය මර්දනයට අදාළ වගන්ති අද (22) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට හදිසි නීති රෙගුලාසි යටතේ ගැසට් කීරීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා. 

රටේ සහ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම මෙහි අරමුණයි.