ජනපති සහ අගමැතිට කිවුවේ නෑ…! පොලිස්පතිට සියල්ල කිව්වා – බුද්ධි අංශ ප්‍රධානි හෙළි කරයි

ඊයේ දිනයේදී දිනයේ දී සිදුවූ මිලේච්ඡ ප්‍රහාර වලට අදාළ සියලු තොරතුරු සිදුවීම් සිදු වීමට පෙර පොලිස්පතිවරයාව දැනුවත් කළ බව බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා ආරක්ෂක කවුන්සිලයේදි අද සාක්ෂි සහිතව ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එම අවස්ථාවේදී ජනාධිපතිවරයා හෝ අගමැතිවරයා දැනුවත් කිරීමට කාලයක් නොතිබුණි නොතිබුණු බැවින් මෙවැනි ප්‍රහාරයක් සිදුවන වන බවත් ඒ සඳහා වහාම ආරක්ෂක අංශය යොදවන ලෙසත් පොලිස්පතිවරයාව දැනුවත් කළ බව බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා හෙළි කර තිබේනවා.

එමෙන්ම ප්‍රභූ ඝාතනයක් සිදු වීමටත් ඉඩ ඇති බැවින් සියලූම අමාත්‍යවරුන් ගේ ආරක්ෂක නිලධාරීන් වෙත ද ලිඛිත ව මේ පිළිබඳව මීට පෙර දැනුවත් කර සිටි බව බුද්ධි අංශ ප්‍රධානියා මෙහිදී හෙළි කර සිටියා .