කිංග්ස්බරි හෝටලය අසල සැකකටයුතු යතුරු පැදියක්

කොළඹ කිංග්ස්බරි  හෝටලය අසල නවතා දමා තිබෙන සැකකටයුතු යතුරු පැදියක් පරික්ෂා කිරීමට ආරක්ෂක අංශ මේ වන විට පියවර ගනිමින් තිබෙනවා. 

මේ වන විට එම ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂාව දැඩි කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.