ජනපති මෛත්‍රී ජාත්‍යන්තර සහාය ගනී – ඉන්ටර්පෝල් ලංකාවට එයි

ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුවූ ප්‍රහාර ගැන පරීක්ෂණ සඳහා සහාය ලබාදීම සඳහා ජාත්‍යන්තර පොලීසියේ (Interpol) කණ්ඩායමක් දිවයිට යොමුකර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් කළ ඉල්ලීමක් අනුව මෙම කණ්ඩායම දිවයිනට යොමුකළ බවයි ඉන්ටපෝල් වෙබ් අඩවිය සඳහන් කරන්නේ.

මෙසේ පිටත් කළ කණ්ඩායමට අපරාධ පරීක්ෂණ, පුපරණ ද්‍රව්‍ය, ත්‍රස්ත විරෝධී ඇතුළු අංශ පිළිබඳව විශේෂඥයින් පිරිසක් ඇතුළත් බව සඳහන්.

එසේම අවශ්‍යතාවක් වුවහොත් තවත් පිරිස් ශ්‍රී ලංකාව වෙත යොමුකිරීමටයි ජාත්‍යන්තර පොලීසිය අවධානය යොමුකර ඇත්තේ.