පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අඩංගු බවට සැක කරන ලොරි රථයක්, වෑන් රථයක් සොයා පොලිසිය හදිසි මෙහෙයුමක

පුපුරණ ද්‍රව්‍ය අඩංගු බවට සැක කරන ලොරි රථයක් සහ කුඩා වෑන් රථයක් පිළිබඳව කොළඹ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා වෙත ලැබුණු තොරතුරකට අනුව කොළඹ නගරයේ සියලු පොලිස් ස්ථාන දැනුවත් කර ඇතැයි පොලීසිය සඳහන් කරයි.
BCY 2183 – TVS රතු බයික්
VP 7783 – පල්සර් බයික්
PH 3779 – කළු පාට කැරවෑන්
BHA 5891 – යතුරුපැදිය
PJ 4080 – ඩීමෝ බට්ටා
AAC 9844 – නිල් පාට ත්‍රිරෝධ රථයක්
BCA 4843 – යමහා කළු බයික් එකක්
BAE 4197 – JAC වර්ගයේ කැබ් රථයක්
US 3740 – ඇල්මිනියම් සුදු මහේන්ද්‍රා රථයක්
BDM 0596 – හොන්ඩා කළු ස්කූටර්


පොලිස්පතිවරයා විසින් ද නීති විරෝධී කටයුතුවලට යොදා ගත හැකි බවට සැක කෙරෙන තවත් වාහන කිහිපයක් සම්බන්ධයෙන් දිවයිනේ සියලු පොලිස් ස්ථාන දැනුවත් කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක පොලිස් අධිකාරී රුවන් ගුණසේකර මහතා සඳහන් කළ අතර යතුරු පැදි 5ක්,

කැබ් රථයක් හා වෑන් රථයක් සම්බන්ධයෙන් ඒවායේ ලියාපදිංචි අංක සහිතව පොලිස්පතිවරයා සියලුම පොලිස් ස්ථාන දැනුවත් කර ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළේය.