මියගිය ගණන 310ක්

කොළඹ ඇතුළු ස්ථාන කිහිපයක පසුගිය 21 වැනිදා සිදුවූ පිපිරීම්වලින් මිය ගිය සංඛ්‍යාව 310 දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.

ප‍්‍රහාරයන්ගෙන් තුවාල ලැබූ පිරිස 500කට අධිකයි.