ආන්දෝලනයට තුඩු දුන් PH3779 වෑන් රථය අත්අඩංගුවට

ප්‍රහාරයක් සදහා පැමිණි බවට පැවැසෙන සැකකටයුතු වැන් රථය වන PH 3779 වැන් රථය අත්අඩංගුවට පත්ව ඇත.

මෙසේ රථය අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ වරකාපොල පොලීසිය විසිනි.පොලිස් මාද්‍ය මෙය තහවුරු කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් තහවුරු කර ඇත .

ඒ අනූ ජනාධිපතිවරයා විසින් හදිසි නිතීය ප්‍රකාශයට පත් කිරිමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස සාර්ථකව පොලිස් සහ හමුදා මෙහෙයුම් සිදු වෙමින් පවතී.

මේ පිළිබදව තවත් තොරතුරු බලාපොරොත්තුවන්න…