යළි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පනවයි

අද (24) රාත්‍රී 10 සිට හෙට (25) උදෑසන 04 දක්වා දිවයින පුරා  යළි පොලිස් ඇඳිරි නීතිය පැනවීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.