ව්‍යාපාර කරන්න බෝම්බකරුට මුදල් ලැබුනේ ත්‍රස්ත සංවිධානයකින්….! සියලු තොරතුරු එලියට..!

” මොහුට මෙතරම් මුදල් ලැබුනේ කොහොමද? ඔහුගේ මුල්‍යම අංශයන් පිලිබදව කිසිදු දැනුවත් වීමක් නැහැ. ඔහුට විදෙස් ත්‍රස්ත සංවිධානයකින් මුදල් ලැබෙන්න ඇති බවට සැක කරනවා වගේම අපි ඒ ගැන පරීක්ෂණ සිදුකරනවා. මෙය පිළිකාවක් වගේ. අපි උත්සහ කරන්නේ මෙය පැතිරෙන්න ඉඩ නොදී එය ඉක්මනින්ම විනාශ කරන්නයි” මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය සිදුකරන ජේෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරියෙක් ඩේලි මේල් වෙබ් අඩවියට ප්‍රකාශ කර ඇති බව සඳහන්.