සැඟවී සිටි සැක කටයුතු මුස්ලිම් ජාතිකයෙකු ධීවර වාඩියකින් අල්ලයි

මීගමුවේ සිට පැමිණ මුලතිව් පුදුකුඩීඉරිප්පු ප්‍රදේශයේ ධීවර වාඩියක සැකකටයුතු අන්දමට සැගවී සිටි මුස්ලිම් ජාතිකයෙකු ඊයේ සවස පුදුකුඩීරිප්පු පොලීසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

පළාතේ වැසියන් පිරිසක් විසින් මේ පුද්ගලයා පිළිබදව පොලීසියට තොරතුරු දැණුම් දීමෙන් පසුව පොලීසිය ගොස් ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කොට තිබේ.

වයස අවුරුදු 36 ක් වූ මොහු මීගමුවේ සිට මුලතිව් පළාතට පැමිණ ඇත්තේ මීගමුවේ බෝම්බ පිපිරුණු දිනයට පසු දිනයේදීය.

නමුත් ඔහුගේ ස්ථිර පදිංචිය කැකිරාවේ මරදන්කඩවල වන අතර ස්ථිර රැකියාවක්ද ඔහුට නොමැතිව තිබියදී ඔහු කාලයක් ජීවත් වී ඇත්තේ මීගමුවේ බවට පොලීසියට තොරතුරු ලැබී ඇත.

අත්අඩංගුවට ගත් මොහුගෙන් පොලීසිය රදවා ගෙන ප්‍රශ්න කරගෙන යයි.