අවසන් සටනේ අත්දැකීම් සමග ආරක්ෂක අංශ දැවැන්ත මෙහෙයුමක

ශ්‍රි ලංකා යුධ හමුදාව මේ වනවිට ආරම්භ කර තිබෙන මෙහෙයුම් ඉතා සාර්ථකව සිදු වන බව වාර්තා වේ.

මුළු රට පුරාම කේන්ද්‍රගත වෙමින් පවතීන මෙම මෙහෙයුම් ශ්‍රි ලංකා පොලිසිය සහ යුධ හමුදාව ඒකාබද්ධව සිදු කෙරේ.

විශේෂයෙන්ම මෙම මෙහෙයුම් අවසන් යුධ සමයේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ ආකාරයටම ක්‍රියාත්මක වන බවයි යුධ හමුදාව පවසා සිටින්නේ.

මේ අතර රට පුරා සිදු වන සෝදිසි මෙහෙයුම් හේතුවෙන් කලබලයට පත් නොවන ලෙස ද යුධ හමුදාව පවසා සිටී.