ආරක්ෂක ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු ඉල්ලා අස්විමේ ලිපිය ජනපතිට භාර දෙයි

ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා සිය තනතුරින් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් කළ ඉල්ලීමක් අනුව හේමසිරි ප්‍රනාන්දු මහතා මොලස සිය ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය භාර දී ඇත.

මේ අතර නව ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ලෙස දයා රත්නායක මහතා පත් කිරිමට නියමිතව තිබේ.

තවත් තොරතුරු බලාපොරොත්තුවන්න