අද රාත්‍රී 10 සිට ඇඳිරි නිතිය

අද (26) රාත්‍රී 10 සිට හෙට (27) උදෑසන 4.00 දක්වා පොලිස් ඇඳිරි නිතිය පනවන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියි.