අමාත්‍ය රිෂාඩ්ගේ සොහොයුරා අත්අඩංගුවට

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදුර්දින්ගේ සොහොයුරාව අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. ඒ යුධ හමුදාවේ බුද්ධි අංශයට ලද තොරතුරක් මත මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුකර ඇති බව වාර්තා වන්නේ.