කල්මුනේ වෙඩි හුවමාරුවක්

කල්මුනේ සායිදුමරදු ප්‍රදේශයේදී පොලිසියේ, පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකායේ සහ ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින් ප්‍රදේශයේ සෝදිසි මෙහෙයුම් වල නිරත භට පිරිස් සමග සමග යම්  කණ්ඩායමක් අතර වෙඩි හුවමාරුවක් සිදුව තිබෙනවා.

මේ වන විට ආරක්ෂක අංශ විසින් ප්‍රදේශයේ මෙහෙයුමක් දියත් කර තිබෙනවා.