ත්‍රස්ත‍යන් සිරියාවේ පුහුණු වු බව මම දැනසිටියා..! රනිල්

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය අමතා සිදු කළ කතාවක් දැඩි ආන්දෝලනයට තුඩු දී තිබේ.

එහිදි අගමැතිවරයා පවසා තිබුනේ මෑතකදී පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය එල්ල කළ ත්‍රස්තවාදීන් සිරියාවට ගොස් අයි. එස් ත්‍රස්ත සංවිධානය සමග සම්බන්ධකම් පැවැත්වූ බවට තම රජය දැන සිටි බවයි.

එම ත්‍රස්තවාදීන් අත්අඩංගුවට නොගැනීම අවසන් වූයේ ශ්‍රී ලාංකික සහ විදෙස් පුරවැසියන් සිය ගණනක් ජීවිතයෙන් වන්දි ගෙවීමෙනි.