පල්ලි නොයන්නැයි මුස්ලිම් ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්…!

ජුම්මා දේවමෙහෙයන් සඳහා අද පල්ලිවලට නොයන්නැයි සමස්ත ලංකා ජමයිතුල් උලමා සංවිධානය ද ඉස්ලාම් භක්තිකයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වෙනුවට නිවෙස්වල සිට සිය ආගමික වතාවත් ඉටු කරන ලෙයසි ඔවුන් යෝජනා කරන්නේ. ජීවිතවල සහ දේපළ වල ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් මෙම ඉල්ලීම කරන බව ද සමස්ත ලංකා ජමයිතුල් උලමා සංවිධානය ප‍්‍රකාශ කළා. 

මේ අතර මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය එම් එච් ඒ හලීම් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටියේ මුස්ලිම් පල්ලි ඉලක්ක කරමින් ත‍්‍රස්ත ප‍්‍රහාරයක් අද එල්ල විය හැකි බවට බුද්ධි තොරතුරු ලැබී ඇති බවයි. ඒ නිසා ජුම්මා දේවමෙහෙයන් සඳහා අද පල්ලිවලට යාමෙන් වළකින්නැයි ඔහු ද ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියා.