ඇමති රිෂාඩ්ගේ ‌සොහොයුරා අත්අඩංගුවට ගැනීමේ සුලමුල ‌මෙන්න..!

රිශාඩ් ගේ සහෝදරයා WP KK 3572 දරණ වාහනය සමග අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ මන්නාරමදී යුද්ධ හමුදාව විසිනි. ඒ හදිසි නීතිය යටතේය. ඔහු පොලීසියට භාර දීමට කටයුතු කලත් පොලීසිය ඔහු භාරගෙන නැති බව දැනගන්නට ඇත.

රිශාඩ් ගේ සහෝදරයාගේ පෞද්ගලික ආරක්ශාවට සිටිනුයේ සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෙකි. දැනටමත් රිශාඩ්ගේ සහෝදරයාගේ නිවසට පොලිස් ආරක්ශාව යොදා ඇත. ඔහු හට මෙම රජයේ වාහනය ලබාදී ඇත්තේද නීතිවිරෝධී අයුරින් බව දැනගන්නට ඇත.

At 12.30 Vehicle details
WP KK 3572
White colour Toyota Prado
Owner Lanka Sathosa limited
Above number vehicle arrested by SL army in manner with Rikan batudeen (brother of Rishard Batiudeen) 
Roshan Hassan DGM Operations is prepared a back dated letter of transferring the vehicle for to ministry usage.