මැති ඇමතිලා අද පරිස්සමෙන්

තමන්ගේ ආරක්ෂාව පිළිබඳ අද (26) දිනයේ වඩාත් සැලකිලිමත් වන්නැයි ඇමැති ආරක්ෂක අංශයේ ප්‍රධානීන් සියලුම මැති  ඇමැතිවරුන්ට ඊයේ (25) දැනුම්දී ඇත.  සිය ගමන්බිමන්ද අද දිනයේදී සීමා කරන්නැයි මැති ඇමැතිවරුන්ට දන්වා ඇත.

 ඇමැති ආරක්ෂක අංශ ප්‍රධානීන් මුස්ලිම් පල්ලිවල අද දිනයේ පැවැත්වෙන ආගමික කටයුතුවලට  සහභාගිවීමෙන් වළකින ලෙසත් මුස්ලිම් මැති ඇමැතිවරුන්ගෙන්ද ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

මෙම බුද්ධි අංශ වාර්තා සැලකිල්ලට ගෙන ඇමැති ආරක්ෂක අංශය මෙම දැනුම්දීම කර තිබෙන බව පොලිස් ආරංචිමාර්ගවලින් පැවසේ.

මේ අතර ත්‍රස්තවාදී බෝම්බ ප්‍රහාරයෙන් පසුව සියලු මැති ඇමැතිවරුන්ගේ ආරක්ෂාව මේ වන විට වැඩිකර ඇත.