විදෙස් රටක ත්‍රස්ත‍යෙක් වීම ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිවිරෝධි නෑ ..! භයානක නීති හිඩැසක්..!

ත්‍රස්තවාදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට නොහැකි වීම පසුපස බලධාරීන්ගේ වගකීම් වීරහිතභාවය මෙන්ම එයට හේතු වූ තවත් නෛතික හේතුවක් කැපී පෙනේ. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක වර්තමාන ත්‍රස්ත මර්ධන පනතේ ඇති දුර්වලභාවයයි. වර්තමාන ත්‍රස්ත මර්ධන පනතට අනුව විදේශයක ක්‍රියාත්මක ත්‍රස්ත සංවිධානයකට එක්වූ ශ්‍රී ලාංකිකයෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පවා ආරක්ෂක අංශ වලට බලයක් නැත.

එම වරද නිවැරදි කර ගනිමින් ත්‍රස්තවාදය පෝෂණය විය හැකි සියලු නෛතික සිඳුරු වසා දැමීමද කාලීන අවශ්‍යතාවයකි. ත්‍රස්තවාදයට හිස එසවීමට කිසිඳු ඉඩක් දිය යුතු නැත.

කෙසේ වෙතත් වර්තමානයේ ක්‍රියාත්මක ත්‍රස්ත මර්ධන පනත පවා අහෝසි කළ යුතු යැයි පසුගිය දිනවල අන්තර් විශ්ව විද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලය ඇතුලු මෙරට ඇතැම් සිවිල් සංවිධාන විරෝධතාවයේ නිරත විය.