මුස්ලිම් පල්ලි ආරක්ෂා කරන බවට අසාද් සාලිගෙන් නිවේදනයක්

මේ අතර නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් බස්නාහිර ආණ්ඩුකාර අසාද් සාලි පවසන්නේ මුස්ලිම් පල්ලිවල ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ඊයේ පස්වරුවේ පැවැති සර්ව ආගමික සමුළුවේදී ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානයට යොමු කෙරුණු බවයි. සාමාන්‍ය ආගමික වතාවත් සඳහා ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට සියලූ පියවර ගෙන ඇතැයි ජනාධිපතිවරයා එහිදී සහතික වී ඇතැයි ද ආණ්ඩුකාරවරයා පවසනවා.