සයින්දමරදු ගම්මානයේ ජනතාව ඉවත් කෙරේ.

ආරක්‍ෂක අංශ කි‍්‍රයාත්මක කර ඇති සෝදිසි මෙහෙයුම් හේතුවෙන් කල්මුණේ, සයින්දමරදු ගම්මානයේ ජනතාව තාවකාලිකව නිවාසවලින් ඉවත් කර තිබෙනවා.

වාර්තා වන අන්දමට ගම්මානයෙන් ඉවත් කරන ජනතාව සයින්දමරදු, එම් එස් කාරියප්පර් විද්‍යාල භූමියේ රදවා සිටින බව සදහන්.

පොලීසිය හා යුද හමුදාව සෝදිසි මෙහෙයුම් තවදුරටත් කි‍්‍රයාත්මක කරන බවද සදහන්.