අවශ්‍ය කර තිබූ ලොරි රථයක් සොයා ගනී

අප්‍රේල් මස 21 වැනිදා සිදු වූ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සිදු වන විමර්ශනවලට අදාළව අවශ්‍ය කර තිබූ ලොරි රථයක් පොලිසිය විසින් සොයාගෙන තිබෙනවා.

EP PX – 2399 දරණ ලොරි රථය මෙලෙම පොළොන්නරුව සුංගාවිල ප්‍රදේශයේදී සොයාගෙන ඇත්තේ සැකකරුවන් 03 දෙනෙකුද සමගින්.

සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.