මිනිස්සු මැරෙනකම් බලාන හිටපු ඔයාගේ වාහන මට එපා..! අගරදගුරු කාදිනල්තුමාගෙන් රනිල්ට කණේ පහරක්..!

අගරදගුරු කාදිනල්තුමාගේ ආරක්ෂාව සදහා ‌වෙඩි ‌නොවදින රථයක් ලබාදිමට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිදුකළ ‌යොජනාව පිළිකුලෙන් යුතුව ප්‍රතික්ෂේප කරන බව අගරදගුරු කාදිනල්තුමා විසින් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ‌වෙත දන්වා ඇතැයි අපට වාර්තා ‌වේ.