මිය ගිය ත්‍රස්ථවාදීන්ගේ කොටස් වැලලීමේදී ඌරු තෙල් සහ අපද්‍රව්‍ය දමයි – විස්තරේ මෙන්න

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාර එල්ල කල සියලු ත්‍රස්තවාදීන්ගේ සිරුරු කොටස් වැලලිමේදී ඒවාට ඌරු තෙල් මිශ්‍ර කිරීමට තීරණය කර ඇත.

මෙම ක්‍රියාව සිරියාව සහ ඊශ්‍රායලය වැනි රටවලධ මිය ගිය ත්‍රස්තවාදීන් වැලලිමේදී සිදුකරනු ලබයි.

මෙම සැලසුම ඊශ්‍රාලයේදී අත්හදා බලා තිබෙන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඊශ්‍රාලයේදී මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාර සංඛ්‍යාව අඩු වී තිබෙන බව ද ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය ද වාර්තා කර තිබේ.

එයට හේතු වී තිබෙන්නේ ඌරු තෙල් තැවරීමෙන් ස්වර්ගයට යෑමට බාධාවක් ඇති වන බව ඔවුන් විශ්වාස කිරිම නිසාවෙනි.

මේ සදහා ඊශ්‍රාලය බුද්ධි අංශ අංශවලින් රජය අවශය උපදෙස් ලබා ගනිමින් සිටී.