පක්ෂ විපක්ෂ සියල්ලෝම හවුල්….!මහින්ද රාජපක්ෂ සමයේ මඩකලපුව ශාරියා විශ්වවිද්‍යාලය ඇරඹූ හැටි

ආන්දෝලනයකට තුඩු දි තිබෙන ජාතිවාදි අදහස් පතුරුවන මඩකලකපුව ශාරිය විශ්වවිද්‍යාලය ආරම්භ කිරිම සිදු වුයේ පසුගිය රාජපක්ෂ රජයේ සමයේ දී ය.

එම ගිවිසුමට අත්සන් තබනුයේ හිටපු අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම සහ හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හිස්බුල්ල යන මහත්වරුන් විසින් ය.

ඒ 2014 වර්ෂයේ නොවැම්බර් 04වන දින කාන්තක්කුඩි ප්‍රදේශයේදී ය.දැඩි ලෙස අන්තවාදි අදහස් බෙදා හරිනා මධ්‍යස්ථානයක් මෙම මඩකලපුව ශාරිය විශ්වවිද්‍යලාය ප්‍රකට වී තිබේ.

පසුගියදා මෙම විශ්වවිද්‍යලායේ තීබී පුපුරන ද්‍රව්‍ය සදහා අවශ්‍ය වන වයර් කැබලි විශාල ප්‍රමාණයක් සොයා ගැනීමට ද ආරක්ෂක අංශ සමත් විය.