බදියුදීන්ගේ හිටපු ලේකම්වරයෙක් අත්අඩංගුවට

අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතාගේ ලේකම් වරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ පුද්ගලයෙකු මන්නාරම නගරයේදී ආරක්ෂක අංශ මගින් අත්අඩංගුවට ගෙත තිබේ.

ආරක්ෂක අංශ මන්නාරම නගරයේදි  කළ සොදිසි මෙහෙයුමකදී මෙම පුද්ගලයා සතුව තිබී ඩෙටනේටර් හයක් සෙයා ගෙන ඇති අතර වැඩිදුර විමර්ෂණ සදහා  පොලීසිය වෙත භාරදී තිබේ