“අපේ ස්ත්‍රීන් අඳින්න ඕන විදිය ජනපති කියන්න ඕන නෑ” මුස්ලිම් අන්තවාදයේ සැබෑ මුහුණ කරලියට…!

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක ප්‍රමුඛම මුස්ලිම් සංවිධාන වන්නේ ඉස්ලාම් මවුලවිවරුන්ගේ සංවිධානය වන ඕල් සිලෝන් ජමියතුල් උලමා සංවිධානය සහ ඉස්ලාම් වියතුන්ගේ සංගමය යන ද්විත්වයයි. මෙරට මුස්ලිම් ප්‍රජාව පිළිබඳ අති බහුතර තීරණ ලබා ගන්නේ මෙම සංවිධාන දෙක විසින් වන අතර එම තීරණ සියලුම ඉස්ලාම් පල්ලි වලට දන්වා එමගින් ඔවුන් මෙරට මුස්ලිම් සමාජය පාලනය කරයි.

මෙම සංවිධාන ද්විත්වයෙන් ඕල් සිලෝන් ජමියතුල් උලමා සංවිධානයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මවුලවිවරයා පසුගිය ඉරිදා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසුව හඬා වැටෙමින් මාධ්‍ය ඇමතීම කතාබහට ලක්විය. කෙසේ වෙතත් පාස්කු ප්‍රහාරය එල්ල වී සතියක් ගත වූ පසු ඉස්ලාම් වියතුන්ගේ සංගමය මෙරට ජනපතිවරයාටත්, රටේ පොදූ නීතියටත් අභියෝග කිරීම කතාබහට ලක්වී තිබේ.

පසුගිය දින ජනපතිවරයා විසින් හදිසි නීතිය භාවිතා කරමින් මුහුණු ආවරණය වන ඇඳුම් තහනම් කිරීමට කටයුතු කළා. එහිදි සමස්ත මුස්ලිම් ප්‍රජාවම පාලනය කරනා සංවිධානයක නියෝජිතයෙක් වශයෙන් මෙම මවුලවි පවසන්නේ සිය ස්ත්‍රීන්ගේ (මුස්ලිම් කාන්තාවන්) ඇඳුම් සම්බන්ධයෙන් ජනපතිවරයා තීරණ ගත යුතු නැති බවයි.

මෙය මෙරට ක්‍රියාත්මක පොදු නීතියට තර්ජනයක් හා අභියෝගයක් බවට බොහෝ පාර්ශව අදහස් දක්වා තිබුනා. 

මෙරට පොදු නීතියක් පැනවූ පසු බහුතර මුස්ලිම් ප්‍රජාව එම නීතියට එකග වෙද්දී මුස්ලිම් නායකයන් කියා ගන්නා මෙවන් පිරිස් විසින් මෙවැනි ප්‍රකාශ කරමින් අන්තවාදය වැපිරීමෙන් සිදුවන්නේ මෙරට බහුතර මුස්ලිම් ප්‍රජාවටද අසාධාරණයක් බවට සමාජජාලා මාධ්‍ය වල පළව තිබුනා.