තෙබුවන පිපිරීමක්

තෙබුවන ඇලේගොඩ දෙමහල්  නිවසක් අසල ඊයේ (30) රාත්‍රීයේ පිපිරීමක් සිදු ව තිබෙනවා.

පිපිරීමෙන් කිසිවෙකුටත් තුවාල සිදු වී නොමැති අතර නිවසක් අසළ ගබඩා කර තිබූ වෙඩි බෙහෙත් ගබඩාවක මෙම පිපිරීම සිදුව ඇති බවයි වාර්තා වුණේ.

ගල් වලක් පවත්වාගෙන යන ව්‍යාපාරයක වෙඩි බෙහෙත් මෙලෙස ගබඩා කර තිබී ඇති බවයි පොලිසිය අනාවරණය කරගෙන ඇත්තේ.