පොහොර උරයක තිබී කඩු 5 ක් සොයාගනී

පොහොර උරයක බහා තිබූ කඩු පහක් මාලිගාවත්තේ මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් තුළ තිබී අද (01) හමු වූ බව මාලිගාවත්ත පොලිසිය කියයි.

සැකකටයුතු පාර්සලයක් මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ පඩිපෙළ අසල තිබෙන බවට පොලිසියට ලද තොරතුරක් අනුව මෙම කඩු සොයා ගැනීමට හැකි වූ බව පොලිසිය කියයි.

දිගින් අඩි තුනක් පමණ කඩු පොහොර උරයක දමා ගැට ගසා මහල් නිවාසයේ පළමු මහලට පිවිසෙන පඩිපෙළ අසල තිබියදී සොයා ගැනීමට හැකි වූ බව පොලිස් නිලධාරියෙකු පැවැසීය.