තවුහීත් ජමාත්හි වැල්ලව ශාඛාවේ සභාපති සමඟ 14ක් අල්ලයි

කුරුණෑගල වැල්ලව පොලිස් බළ ප්‍රදේශයට අයත් හදිරවලාන මුස්ලිම් ගම්මානයේදී ශ්‍රී ලංකා තවුහීත් ජමාත් සංවිධානයේ වැල්ලව ශාඛාවේ සභාපතිවරයා සමඟ පුද්ගලයන් 14 දෙනෙකු සැකපිට අත්අඩංගුවට ගත් බව කුරුණෑගල කොට්ඨාසය බාර පොලිස් අධිකාරි මහින්ද දිසානායක මහතා පැවසීය.

ආරක්ෂක අංශ සාමාජිකයින් 200කට ආසන්න පිරිසක් අද (1) කළ සෝදිසියකදී මොවුන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

අත්අඩංගුවට ගනු ලැබූ පිරිස සතුව තිබී කඩු 6 ක්, කෙටේරියක්, පිහි 3 ක්, රම්බෝ පිහියක්, තවුහීති ජමාත් සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරකම් සහිත ඩීවීඩී තැටි 15 ක් සහ එම සංවිධානයට අයත් බැනර් 20ක් හමුවූ බව පොලීසිය කියයි.