කෝටි 500යේ දියමන්ති සිද්ධියට අවශ්‍යව සිටි සැකකරුවෙක් හසුවෙයි

මහරගම ඇරව්වල ප්‍රදේශයේදී රුපියල් කෝටි 500ක් වටිනා දියමන්තියක් සහ කෝටි 200ක් පමණ වටිනා මැණිකක් කොල්ලකා විදේශිකයෙකු පැහැර ගැනීමේ සිද්ධියකට අවශ්‍යව සිටි සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඊයේ (01) සවස 1.30ට පමණ මීපේ ප්‍රදේශයේදී සංවිධානාත්මක අපරාධ නිවාරණ කොට්ටාශයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් ලද තොරතුරක් මත වැටලීම සිදු කර තිබුණා.

අත්අඩංගුවට පත් සැකකරු වයස අවුරුදු 28ක් වන බටහිර හොරගොල්ල පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ පචිංදිකරුවෙක්.