ලංකාවේ ෆේස්බුක් සෙට් එක I.S ත්‍රස්ත නායකයා ඌරු මස් වෙළෙන්දෙක් කළ හැටි! (PHOTOS)

ශ්‍රී ලංකාවේ ෆේස්බුක් සමාජජාලා පර්ශීලක ප්‍රජාව ප්‍රසිද්ධ ඉතා නිර්මාණශීලී, ඉතා විනෝදකාමී පිරිසක් ලෙසය. පසුගිය පාස්කු ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ වූ ඉස්ලාම් අන්තවාදී ත්‍රස්තයන් මෙරට ෆේස්බුක් ප්‍රජාව අතර දැඩි විහිලුවට ලක් විය.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකාවේ පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පසු අන්තර්ජාලයට වීඩියෝවක් එක් කළ අයි එස් ත්‍රස්ත නායක අබු බකර් අල් බගාඩි ත්‍රස්තයා හාස්‍යයට ලක් කරමින් ශ්‍රී ලංකා ෆේස්බුක් සමාජය සිදු කළ නිර්මාණ ජාත්‍යන්තර මාධ්‍යයේ පවා කතාබහට ලක්ව තිබේ.

එවැනි හාස්‍යජනක නිර්මාණ කිහිපයක් පහතින්,