අත්අඩංගුවට ගත් ලිපි 600 මගේ උනාට ඇතුලේ තියෙන ‌දේ මම දන්නේ නෑ…! ඇමති කිරිඇල්ල

කොළඹ මධ්‍යම තැපැල් හුවමාරුවේදී පොලිස් භාරයට ගැනුණු සැකසහිත ලිපි 600 තම අමාත්‍යාංශය යටතේ සකස් කළ ඒවා බව රාජ්‍ය ව්‍යාපාර, කන්ද උඩරට උරුමය සහ මහනුවර සංවර්ධන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පවසනවා. 

කෙසේවෙතත් මෙම ලිපියේ ඇතුළත් කරුණු හෝ ලිපිය බෙදා හැරීම පිළිබඳ තමන් දැනුවත් නොමැති බව අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් ප‍්‍රකාශ කළා.