තොරතුරු සමාජ මාධ්‍ය වල පළකිරීමෙන් වළකින ලෙස යුද හමුදාව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය හමුවේ ආරක්ෂක අංශ විසින් සිදුකරන සෝදිසි මෙහෙයුම් පිළිබඳ තොරතුරු සමාජ මාධ්‍ය වල පළකිරීමෙන් වළකින ලෙස යුද හමුදාව ජනතාවගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

පවතින ආරක්ෂක තත්ත්වය අනුව ජනතාව කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳව උපදෙස් මාලාවක් ජනතාව වෙත නිකුත් කරමින් ඔවුන් මේ බව සඳහන් කරයි.

මේ දිනවල බොහෝ දෙනෙක් තමන්ගේ ප්‍රදේශයේ වන සෝදිසි මෙහෙයුම් ගැන එවෙලේම පොටෝ, වීඩියෝ සහ කරුණු දමා වීරයින් වීමට උත්සහ දරනවා.

අප විසින් මේ බව කලිනුත් ඔබට දැනුම් දුන්නා. ඔබේ මිතුරන් එසේ කීබෝඩ් වීරයින් වීමට උත්සහ දරනවා නම් ඔවුනට එරෙහි වන්න.

පොඩ්ඩක් මේ අර්බුදකාරී වෙලේ මොලේ කල්පනා කරලා වැඩ කරන්න.

ආරක්ෂක හමුදාවන්ට සහය වන්න.