මැරු‌‌ණොත් ළමයින්ට ලක්ෂයක් දෙනවා. පාසල් යවන්න – අකිල විරාජ්

පාස්කු ඉරිදා තුවාල ලැබූ,මව පියා මියගිය හෝ මෙම ප්‍රහාරය නිසා කිසියම් වූ අනතුරක් සිදුවූ දරුවන් වෙනුවන් සුරක්ෂා රක්ෂණය මගින් වන්දි ලබාදීමට හැකියාව පවතින බව

අධ්‍යාපන ඇමති අකිල විරාජ් මහතා ඊයේ (02) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී සදහන් කර සිටියා.එමෙන්ම රජයේ පාසල් ලබන 06 වනදා ආරම්භ වන

බවත් ළමයින් පාසල් එවීමට දෙමාපියන් බිය විය යුතු නැති බවත් එතුමා සදහන් කර සිටියා.

කෙසේ වෙතත් අමාත්‍යවරයා විසින් සිදුකරනු ලැබූ මෙම ප්‍රකාශයට සමාජ ජාල තුළින් දැඩි විවේචන එල්ල වෙමින් පවතී.