ශ්‍රී ලංකා පිළ එක්දින ක්‍රිකට් පිටියේ පහළටම වලපල්ලටම

ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලය ප්‍රකාශයට පත් කළ වාර්ෂික එක්දින ක්‍රිකට් කණ්ඩායම් ශ්‍රේණි ගත කිරීමේ 09වන ස්ථානය දක්වා පසු බැසීමට ශ්‍රී ලංකාවට සිදුව තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව අභිභවා යමින් 08වන ස්ථානයට පැමිණ ඇත්තේ බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායමයි.

ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට හිමි ප්‍රසාද ලකුණු සංඛ්‍යාව 76ක්. නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීමේ 01වන ස්ථානය එංගලන්තයට හිමිව තිබෙනවා. ඉන්දියාව පසුවන්නේ 02වන ස්ථානයේයි.