යුද හමුදා කැලෑ ඇඳුමට සමාන රෙදි තොගයක් ග්‍රෑන්ඩ්පාස් වෙළඳ සැලකින්

යුද හමුදා  කැලෑ ඇඳුම් වලට සමාන රෙදි තොගයක් ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ශාන්ත ජෝශප් වීදියේ රෙදි අළෙවි සැලක සඟවා තිබියදී වෙළඳ සැලේ හිමිකරු සමඟ අත් අඩංගුවට ගත් බව ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පොලිසිය කියයි.

අත් අඩංගුවට ගත් සැකකරු 28 හැවිරිදි මුස්ලිම් ජාතිකයෙකු වන බවත් ඔහු ග්‍රෑන්ඩ්පාස් ශාන්ත ජෝශප් වීදියේ පදිංචිකරුවෙකු බවත් පොලිසිය කියයි.

වෙළද සැලේ තිබී රෙදි රෝල් 23 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් සොයා ගත් බව පොලිසිය කීය.

ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පොලිසියට ලද තොරතුරක් අනුව ග්‍රෑන්ඩ්පාස් පොලිසියේ නිලධාරීන් සහ යුද හමුදාව එක්ව සිදුකළ වැටලීමේදී මෙම රෙදි තොගය සොයා ගැනීමට හැකි වූ බව පොලිසිය කියයි.