ජනපති ඓතිහාසික අවුකන රජමහා විහාරස්ථානයේ ආගමික වතාවත්වල….

ජනාධිපති ගරු මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා (05) ඓතිහාසික අවුකන රජමහා විහාරස්ථානය වෙත ගොස් ආගමික වතාවත්වල නිරත විය.

විහාරාධිපති පූජ්‍ය ශාස්ත්‍රවේල්ලියේ ධම්මකිත්ති නායක ස්වාමින් වහන්සේ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නය එහි දී ආගමික වතාවත් සිදු කොට ජනාධිපතිතුමා වෙත ආශිර්වාද පළ කළහ.

අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා අවුකන රජමහා විහාරස්ථානයේ සංවර්ධන කටයුතු පිළිබඳව ද සොයා බැලීය.