කොලොන්නාවේ අය අත්අඩංගුවට ගන්න කලින් මට කියන්න..! මරික්කාර් අගමැතිට කියලා..!

මින්මතුවට කොලොන්නාවේ මුස්ලිම් පුද්ගලයින්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමට ‌පෙර තමන්ව දැනුවත් කරන ‌ලෙස ‌‌කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස්.එම් මරික්කාර් මහතා අගමැති රනිල් වික්‍රමසිිංහ මහතාගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇතැයි විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ තහවුරු වී ඇත.

පාස්කු දින ප්‍රහාරයට සැකපිට ‌කොලොන්නාවෙන් අත්අඩංගුවට ගත් ‌බොහෝදෙනෙක් මරික්කාර්ගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට සෘජුවම දායකත්වය ලබාදුන් පුද්ගලයන් වීම ‌මේ ඉල්ලිම සිදුකිරිමට පාදක වී ඇති බව සදහන්.