කාන්තාවන්ගේ ආරක්ෂාවට කඩු තබා ගත්තා යෑයි කියූ මුස්ලිම් කවුන්සලයේ ප්‍රකාශය දැඩි ආන්දෝලනයට

මුස්ලිම් පල්ලිවල සහ නිවෙස්වල තිබී කඩු සහ වෙනත් තියුණු ආයුධ හමුවීම සම්බන්ධයෙන් මේ වනවිට රට පුරා ආන්දෝලනයක් ඇතිවී තිබෙනවා. මෙම ආන්දෝලනය තවත් තීව‍්‍ර කරමින් ශ‍්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කවුන්සිලයේ සභාපති එන් එම් අමීන් ඊයේ (09) කියා සිටියේ කාන්තාවන්ගේ සහ ආත්මාරක්ෂාව සඳහා පල්ලිවල සහ නිවෙස්වල මෙලෙස කඩු සහ වෙනත් තියුණු ආයුධ තබා ගෙන සිටි බවයි. 

මුස්ලිම් පල්ලිවල සහ නිවෙස්වල තිබී හමුවූ කඩු සහ සෙසු තියුණු ආයුධ සම්බන්ධයෙන් තහනම් පිහි ආඥා පනත යටතේ පොලීසියට කි‍්‍රයාකළ හැකි බවයි නිති විශාරදයන් සදහන් කලේ..