කඩු ගෑනු කතාව කිව්වේ බීබීසී අසාම් අමීන්ගේ පියාලු

ගැහැණු ළමයි ආරක්ෂා කරගැනීමට මුස්ලිම් නිවෙස්වල කඩු තබාගෙන සිටින බවට ඊයේ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කවුන්සිලයේ එන් එම් අමීන් කළ ප්‍රකාශය සමාජ මාධ්‍ය තුළ හාස්‍යයට බඳුන්ව ඇත.
මෙම ප්‍රකාශය සිදු කර ඇති අමීන් යනු බීබීසී සිංහල සේවයේ වාර්තාකරු අසාම් අමීන්ගේ පියා බවටද කරුණු හෙලිව ඇත.