ජනාධිපතිවරයා සත්‍යය පැවසුවත් එජාප ආණ්ඩුවේ ප්‍රකාශ ගැන ජනතාවගේ විශ්වාසයක් නැහැ – විපක්ෂ නායක

ජනාධිපතිවරයා සත්‍යය පැවසුවත් එජාප ආණ්ඩුවේ පාර්ශව සිදු කරන ප්‍රකාශවල කිසිඳු විශ්වාසයක් ජනතාවට නොමැති බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. විපක්ෂ නායකවරයා මෙම අදහස් පළ කළේ මල්වතු සහ අස්ගිරි නා හිමිවරුන් බැහැ දැකීමෙන් අනතුරුව මහනුවරදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින්.