මරක්කලයන්ගෙන් බෞද්ධ කොඩි මිලදීගෙන කොලොන්නාව සැරසීමේ මරික්කාර්ගේ කුප්‍රකට සැලසුම එලියට

සිංහල ජනතාව විසින් මරක්කල කඩ වර්ජනය කෙරෙන මේ කාල සමයේ අගතියට පත් තම වර්ගයාගේ ව්‍යාපාරික කටයුතු නගාසිටුවීම සදහා වෙසක් උත්සවය සදහා මරක්කලයන් විසින් ආනයනය කරන ලද බෞද්ධ ධජ පතාක පාලම කොඩි සහ අනෙකුත් සැරසිලි රජයේ මුදල් කෝටි ගණනින් වැයකරමින් වැඩිමිලට මිලදීගෙන බෞද්ධ ජනතාව මුලාකිරිම සදහා කොලොන්නාව ආසනය සැරසීමේ කටයුතු වලට යෙදවීමේ කුප්‍රකට සැලසුමක් පිලිබදව සියලු තොරතුරු මේ වනවිට අප වෙත විශ්වාසකටයුතු ආරංචි මාර්ග ඔස්සේ වාර්තා වී ඇත.

සංහිදියාවට මුවාවෙමින් තම වර්ගයාගේ වෙළද කටයුතු වර්ධනය කිරීම සදහා රජයේ මුදල් කුට්ටි පිටින් ලබාදීමේ කුමන්ත්‍රණය පරාජය කිරීම සදහා පාට පක්ෂ අතහැර සැබෑ සිංහලයන් ලෙස සටන් වැදීමට කාලය පැමිණ ඇත.